Irtonainen paino


Irtopainojärjestelmät

Irtonaisesti asennetut järjestelmät sisältävät tiivistyspäällysteen asentamisen ilman tarvetta kiinnittää sitä alustaan tuulenkuormitusta vastaan, koska päällyste on suojattu valitulla painojärjestelmällä. Kaiken tyyppisiä painojärjestelmiä voidaan käyttää KÖSTER kattopäällysteiden päällä:

Jokaiselle painolastijärjestelmätyypille on käytettävä asianmukaista suojausta, jolla varmistetaan tiivistyspäällysteen suojaus. Suojaustyyppi valitaan painolastin ominaisuuksien mukaan.

Back

Top