Oikeudellinen huomautus


KÖSTER BAUCHEMIE AG
D-26607 Aurich
Germany
Phone: +49 4941 9709 0
Fax: +49 4941 9709 40
E-mail: info@koester.eu
Register of Companies: HRB 377
Managing Director: Dr. Dieter Köster
Chairman of the Supervisory Board: Johann J. Köster
VAT ID No.: DE 116991433
Tax number: 54 / 201 / 00076
D-U-N-S Number: 315943647

 

Vastuuvapauslauseke

 

1. Verkkotarjousten sisältö

Tekijä ei anna takuuta annettujen tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Toimitetun tiedon käytöstä tai käyttämättä jättämisestä aiheutuvien merkittävien tai ideaalisista vahingoista johtuvat korvausvastuuseen liittyvät vaatimukset virheellisten ja puutteellisten tietojen käytön takia, ne ovat kategorisesti poissuljettuja takuun ulkopuolelle, kunhan todisteita tekijän herkkyydestä tai ristiin huolimattomasta virheestä ei ole. Kaikki tarjoukset ovat ilman sitoutumista ja sitoutumattomia. Kirjoittaja pidättää oikeuden muuttaa, muuttaa tai poistaa osia sivuista tai täydellisiä tarjouksia ilman erityistä huomautusta tai keskeyttää julkaisemisen väliaikaisesti tai lopullisesti.

2. Viitteet ja linkit

Jos kyseessä on suora tai epäsuora linkki muille verkkosivuille (hyperlinkeille), jotka eivät kuulu tekijän vastuun piiriin, vastuuvelvollisuus tulee voimaan vain, jos tekijä olisi tietoinen sisällöstä ja jos se olisi teknisesti mahdollista ja järkevää häntä lopettamaan mahdollisen laittoman sisällön käytön.

Tekijä vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkkien asettamishetkellä laillista sisältöä ei ollut havaittavissa linkitetyillä sivuilla. Kirjoittajalla ei ole vaikutusta linkitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan suunnitteluun, sisältöön tai luovuuteen. Siksi hän erottuu nimenomaisesti kaikkien linkitettyjen sivujen kaikesta sisällöstä, johon linkityksen jälkeen tehdään muutoksia. Tämä lausunto koskee kaikkia omien Internet-tarjousten linkkejä ja viitteitä, samoin kuin kaikkia vieraskirjojen, keskustelufoorumien, linkkirekisterien, postituslistojen ja kaikenlaisten muiden tietokantojen ulkoisia merkintöjä, joihin pääsee ulkoisesti. Laittomasta, virheellisestä tai epätäydellisestä sisällöstä ja erityisesti vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisten annettujen tietojen käytöstä tai käytöstä, vain sivun toimittaja, johon viitattiin, on vastuussa ja vastuussa,

3. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Tekijää kehoitetaan kiinnittämään huomiota kaikkien käytettyjen kuvien, grafiikoiden, äänitietojen, videosekvenssien ja tekstin tekijänoikeuksiin, käyttämään itse valmistettuja kuvia, grafiikoita, audiotietoja, videosekvenssejä ja tekstiä tai palaamaan julkisen sektorin grafiikoihin, audiotietoihin , videosekvenssit ja teksti.

Kaikkiin Internet-tarjouksissa mahdollisesti suojattuihin tavaramerkkeihin sovelletaan ilman rajoituksia voimassa olevia tavaramerkkioikeuksia ja rekisteröityjen omistajien oikeuksia koskevia säännöksiä. Pelkästään tavaramerkkiin viittaamisen vuoksi ei voida olettaa, että tavaramerkkejä ei suojaa kolmansien oikeudet. Kirjoittajan julkaisemien ja itse valmistamien esineiden tekijänoikeudet säilyvät ennallaan. Tällaisten grafiikoiden, äänitietojen, videosekvenssien ja tekstin kopioiminen ja käyttö muissa sähköisissä tai painetussa julkaisussa ei ole sallittua ilman tekijän nimenomaista suostumusta.

4. Tietosuoja

Jos Internet-sivuilla on vaihtoehto yksityisten tai yritystoimintaan liittyvien tietojen (sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet) syöttämiseen, se antaa nämä tiedot nimenomaisesti vapaaehtoisesti. Kaikkien tarjottujen palvelujen käyttö ja maksaminen edellyttäen, että se on teknisesti mahdollista ja kohtuullista, on sallittua ilman tällaisten tietojen ilmoittamista rsp. ilmoittamalla nimettömät tiedot tai käyttämällä aliasta. Kolmannet osapuolet eivät saa käyttää selvityksessä tai vastaavilla sivuilla julkaistuja yhteystietoja, kuten postiosoitetta, puhelin-, telefaksi- ja sähköpostiosoitteita, sellaisten tietojen lähettämiseen, joita ei ole virallisesti pyydetty. Virallisesti pidätetään oikeus ryhtyä oikeustoimiin ns. roskapostin lähettäjiä vastaan, jos tätä rajoitusta rikotaan.

5. Tämän vastuuvapauslausekkeen oikeudellinen vaikutus

Tätä vastuuvapauslauseketta on pidettävä osana tälle sivulle viittaavia Internet-tarjouksia. Jos tämän tekstin osat tai yksittäiset lauseet eivät ole enää tai eivät täysin vastaa nykyistä sovellettavaa oikeudellista asemaa, jäljellä olevat asiakirjojen osat pysyvät ennallaan niiden sisällön ja pätevyyden suhteen.

 

Back

Top