Kestävät Kattojärjestelmät


Waterproofing with TPO membranes from KOSTER

Mikä on TPO?

KÖSTER TPO Membranes

TPO on lyhenne termoplastiselle polyolefiinille ja se on eräänlainen yksikerroksinen polymeerikalvo, joka käyttää lämpöhitsausta (kuumaa ilmaa) saumojen yhdistämiseen. Tämän tyyppinen kalvopäällyste kehitettiin alun perin 1980 luvulla ja se on tällä hetkellä nopeiten kasvava päällystetyyppi katto- ja vedeneristysalalla.

 

Miktä ovat TPO:n edut?

Advantages of the KÖSTER TPO Membranes

Verrattuna muun tyyppisiin päällysteisiin, TPO yhdistää useita etuja, kuten se, että se ei sisällä myrkyllisiä tai vaarallisia aineosia ja on siksi ympäristöystävällinen tai sen lämpöä heijastavat ominaisuudet tekevät siitä erittäin energiatehokkaan.
Lisäksi TPO-päällysteet ovat täysin kierrätettäviä, joten ympäristövaikutukset ovat hyvin vähäiset, mutta yksi parhaista ominaisuuksista on se, että TPO ei sisällä joustavia pehmentimiä, kuten PVC-päällysteet. Polyolefiinirakenne on joustava ja se pysyy joustavana koko elinkaarensa ajan, ja sillä on ainutlaatuisia etuja päällysteen kestävyyteen.

 

Ovatko kaikki TPO päällysteet samanlaisia?

Specific TPO Membranes from KÖSTER

Eivät ole. Jokaisella valmistajalla on oma resepti erityisillä ainesosilla ja lisäaineilla, jotka tekevät jokaisesta tuotemerkistä välttämättä erilaisen tuotteen. Yksi tärkeimmistä eroista on tuotteen valmistukseen käytetty polymeerityyppi. Se voi perustua PE (polyeteeni) tai PP (polypropyleeni). KÖSTER TPO -päällysteet ovat PE-pohjaisia, mutta sisältävät reseptiin myös useita muita elementtejä parantamaan sen suorituskykyä ja tarjoamaan markkinoille korkealaatuisia päällysteitä.

 

Mikä ero on KÖSTER TPO PE ja muilla TPO PP -pohjaisilla päällysteillä?

TPO PE Membranes from KÖSTER

 

Paitsi kemialliset eroavaisuudet näiden kahden polymeerityypin välillä, on tärkeää selittää PE:n käytännön etuja verrattuna PP:hen. PE on erittäin joustavaa, mutta siinä yhdistyy myös erittäin korkea vetolujuus ja kulutuksen kestävyys tehden siitä näin ollen oikean vaihtoehdon, kun tarvitaan kestävyyttä, mutta samalla erityistä joustavuutta. Toinen merkittävä etu on, että PE kestää UV säteilyä enemmän kuin PP. Tästä on etua kattopäällysteelle koska se yleensä altistuu suoralle auringonvalolle.
Lämpötilojen suhteen PE on paras polymeeri kestämään äärimmäisiä lämpötiloja. Etenkin matalat lämpötilat voivat olla erittäin haitallisia muoveille. Lämpötilan laskiessa useimmat polymeerit alkavat jäykistyä ja käyvät läpi nk. lastittumisen (tg) ja ne muuttuvat tehokkaasti lasimaiseksi, kiinteiksi aineiksi kaikilla lasin ominaisuuksilla, joten niistä tulee erittäin kovia ja myös hyvin hauraita ja päällyste alkaa halkeilla. Lasittuessaan -100 °C asteessa PE pohjainen päällyste on paras vaihtoehto kestämään matalia tai erittäin matalia lämpötiloja, joten voimme todeta sen olevan ylivoimaisesti paras vaihtoehto kylmiin ilmasto-olosuhteisiin.
Myös korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa materiaalien ennenaikaista pehmentymistä ja saada ne menettämään ominaisuuksiaan. Kun lämpötila nousee, polymeerit pehmenevät ja menettävät kykynsä vastustaa mekaanisia iskuja ja rasittuessaan ne voivat haljeta helposti. Tässä nimenomaisessa PE KÖSTER käytössä on samanlainen pehmenemispiste kuin PP:ssä, mutta edelleen se on parempi kuin muun tyyppisissä päällysteissä, kuten PVC tai bitumi.
Tämä tarkoittaa, että PE kestää paremmin laajempaa lämpötilojen vaihtelua kuin muut materiaalit, joita käytetään vedeneristys- ja kattopäällysteiden valmistuksessa.
Toinen tärkeä seikka on, että kattomateriaalit ovat normaalisti alttiita kemikaalien ja saasteiden hyökkäyksille ja se on jälleen yksi PE:n eduista, että se on vastustuskykyinen kaikille polaarisille liuottimille kuten hapoille, emäksille, alkoholille ja öljylle.

 

Miksi valita KÖSTER TPO vedeneristyspäällyste?

TPO Membranes made in Germany

KÖSTER on yksi maailman vanhimmista TPO valmistajista ja sillä on lähes 30 vuoden kokemus yksikerroksisten termoplastisten kattotiivistys- ja vedeneristyspäällysteiden valmistuksesta. Meillä on vankka kokemus, jota vain harvat voivat tarjota. Kaikkien TPO päällysteiden yleisten etuuksien lisäksi, KÖSTER tuo myös lisäarvoa olemalla yksi harvoista, joka tuottaa PE pohjaista TPO:ta kaikkine etuineen (tunnetuimmat kilpailijat tuottavat PP pohjaista TPO:ta). Mutta viimeisenä, KÖSTER tarjoaa vielä ainutlaatuisia ominaisuuksia päällysteissään. Toisin kuin kilpailijoilla, sekä ylä- että alapuolen kerrokset valmistetaan käyttämällä samanlaatuista materiaalia, joka antaa päällysteelle täydellisen UV suojan läpi koko paksuuden ja varmistaa täydellisen ja homogeenisen saumojen hitsauksen.

 

Käytetäänkö KÖSTER TPO tiivistypäällysteitä ainoastaan katoilla?

TPO Membranes for drinking water tanks, tunnels, basements

Ei, sillä KÖSTER TPO päällysteitä voidaan hyödyntää vedeneristyksessä useissa käyttökohteissa, mutta ominaisuuksiensa vuoksi sitä perinteisesti käytetään eniten tasakattoihin, lähinnä koska katot ovat kaikkein vaativimpia asennuskohteita rakennuksessa. KÖSTER TPO tiivistyspäällysteitä käytetään myös juomavesisäiliöissä, vedenkäsittelysäiliöissä, maanalaisissa rakenteissa kuten tunnelit tai kellarit ja laaja-alaisesti kattojen asennustekniikassa, kuten irtonaisissa järjestelmissä painolastin alla tai viher/puutarhakatolla, mekaanisissa kiinnitysjärjestelmissä, liimattavissa järjestelmissä ja jopa itsekiinnittyvässä KÖSTER TPO SK- erikoispäällysteessä.

 

Voidaanko KÖSTER TPO päällysteitä käyttää viherkatoilla?

TPO Membranes for drinking water tanks, tunnels, basements

Kyllä. KÖSTER TPO päällysteet ovat ihanteellisia viherkatoille poikkeuksellisen kestävyytensä ja turvallisen asennuksen takia. Lisäksi, KÖSTER TPO päällysteet eivät sisällä haihtuvia pehmentimiä. Ne eivät sisällä lainkaan biosideja ja ovat juuren kestäviä. Juurenkestävyys testattiin nk. FLL menetelmän mukaan. Testi on vaativa ja kestää kaksi vuotta. FLL testi vaaditaan viherkatoilla käytetyille vedeneristyspäällysteille. FLL on saksalainen maisemakehityksen ja -suunnittelun tutkimusseura, joka kehitti olosuhteet tätä testiä varten. FLL-menetelmän (2008) mukaan KÖSTER TPO päällysteet hyväksyttiin juurten ja juurakkojen kestäväksi saksalaisen ammattikorkeakoulun puutarha-alan instituutissa.

 

Back

Top